VERBINDEN EN ONTWIKKELEN

Onderwijs Maak Je Samen streeft naar een dieper leereffect binnen haar trainingen en hanteert hiervoor een duurzame nascholingsaanpak.

Dit betekent dat jij als leraar, intern begeleider of schoolleider binnen onze academie niet enkel werkt aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Wij zien dit overtuigend anders en bewijzen dat met een eigen, specifieke academie. We doen dit door jouw eigen ontwikkeling actief te verbinden aan de ontwikkeling van andere actoren binnen de organisatie. We zoeken met de deelnemers naar een leereffect dat zijn uitwerking niet op één, maar op meerdere lagen heeft van de praktijk.

We zijn ons ervan bewust dat elke deelnemer zelf ook een lerende is die verbonden is aan een organisatie. Dit zorgt ervoor dat we naast inhoud ook aandacht besteden aan de houding en verhouding van de deelnemer ten aanzien van het eigen leren en de overdracht van kennis naar de eigen collega’s en schoolontwikkeling.

Heb je de app al?

Deze app is je professionele knapzak. Je verzamelt hierin alle inspiratie, voorbeelden en ideeën die jou verder kunnen helpen in je professionele ontwikkeling. Daarnaast verbindt de app je met anderen die net als jij bezig zijn met hun ontwikkeling en die van hun organisatie.